Fanazaran-tena nataon’ny Mpandraharahan’ny Fonja

📸 Pejy an-tsary 25 Martsa 2022

📌 Toy ny zavatra rehetra, dia ilaina ny fanazaran-tena. Izay no nahatonga an’ireo Mpandraharahan’ny Fonja nanao fanazaran-tena amin’ny fikirakirana ny fitaovam-piadiana (basy) teny amin’ny Toby Miaramila Langaina nanomboka omaly 24 sy androany 25 Martsa 2022.

➡️Tsiahivina fa efa ela izy ireo no tsy afaka nanao ity fanazaran-tena ity noho ny hamehana ara-pahasalamana nisy teto amin’ny Firenena.

🔷 Asa saro-pady ny asan’ny Fandraharahana ny Fonja indrindra fa ireo izay mpiandry akaiky ireo voafonja, ary fitaovana mahery vaika no ampiasaina ka mila fahaizana ny mifehy izany.