Andro faharoa amin’ny Andron’ny Talem-paritra misahana ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP)

Santionany amin’ireo lohahevitra androany : ny fampandrosoana ny asa fambolena sy fanodinana vokatra amin’ireo tobim-pamokarana miankina amin’ny fonja (camps pénaux), ny ady atao amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19, ny fifaninanana anaty fanjarian’ny fitantanana (culture d’excellence), ny sata sy rafi-draharaha (organigramme) mifehy ireo DRAP.