Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Toamasina

Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Toamasina, Atoa Benjamin TATAFRAKY, sy ny Filoha Lefiny Rtoa Tsidiana Cédrica MAGO.

Fampahafantarana ireo tompon’andraikitra vaovao eo anivon’ny Tribonaly eto amin’ny fari-pifehezan’ny Fitsarana Ambony (CA) Toamasina : Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Moramanga, Atoa RANDRIANJARASOA Jhonson, Tonia Mpampanoa Lalàna ao Fénérive Est, Rtoa VOLAZARA Mamy, Tonia Mpampanoa Lalàna ao Vatomandry, Atoa RANDRIAMALAZAFENO Mahery, ary ny Tonia Mpampanoa Lalàna ao Maroantsetra, Atoa RAZAFINDRAMASY Faralahy Célestin