Ireo lehibe vaovao mitantana ny tribonaly rehetra mandrafitra ny fari-pifehezan’ ny Fitsarana Ambony ao amin’ny Faritanin’i Fianarantsoa