Fitsarana an-Tampony Anosy

Pejy an-tsarin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ho fanokafana ofisialy ny taom-pitsarana 2021 sy tomban’ezaka 2020.