Ady amin’ny kolikoly eto anivon’ny Fitsarana

MIHATRA NY SAZY HO AN’IREO MANIA

Hampahafantarina ampahibemaso ato ho aty ny tatitra momba ny ady amin’ny kolikoly eto anivon’ny Fitsarana. Notontosaina androany tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny atrikasa fankatoavana io tatitra io. Tafiditra indrindra ao anaty Velirano nataon’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Atoa Andry Rajoelina sy tarigetran’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa Johnny Richard Andriamahefarivo ny famerenana ny hasin’ny Fitsarana sy ny fitokisan’ny vahoaka aminy.
Mihatra tokoa ny sazy ho an’ireo izay mbola minia mandika lalàna. Tsy hiasa mangina intsony ny Fitsarana fa hiezaka tokoa ny hampahalala ny olom-pirenena ny vokatry ny asany. Nandray anjara tamin’ity atrikasa ity ny avy ao amin’ny tetikasa « Ny Fanjakana ho an’ny daholobe » na NFD, ny Vondrona Eoropeanina (UE), ireo solontena avy amin’ny Fiarahamonim-pirenena, ary ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.