Fivorian’ny OMC.

📌Manoloana ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny Faritra Androy sy Anosy dia nisy ny fivorian’ireo OMC Nasionaly tao Behara, Distrikan’Amboasary Atsimo. Fivoriana izay notarihin’Andriamatoa Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta niarahana tamin’ ireo Ministra sy ireo tompon’andraikitra voakasika amin’izany.

➡️Nisy ny toromarika nomena sy fanapahan-kevitra noraisina nandritra izany fivoriana izany entina hamahana io olan’ny tsy fandriampahalemana any antoerana io.
Ho an’ny ratsam-pitsarana manokana kosa dia nisy ny torolanana hanamafisana ny politika fanenjehana mifandraika amin’ny tranga misy any an-toerana, sy hanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ireo « officiers de police judiciaire ».