FAMPANDROSOANA NY ASAM-PITSARANA.

FAMPANDROSOANA NY ASAM-PITSARANA SY FANAMAFISANA NY FIARAHA-MIASA AMIN’NY TETIKASA PRODIGY.

📌 Ny Alarobia 25 Oktobra 2023 no tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana teto Faravohitra tao amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ny solontena avy amin’ny Fandrindrana ny Tetikasa PRODIGY (PROjet de Gouvernance DIgitale et de Gestion de l’Identité MalagasY), ny solontenan’ny Banky Iraisam-pirenena ary ny tompon’andraikitra voalohany misahana ny tetikasa « Identification des personnes» avy any Benin.

➡️Nanamarika ny fitsidihana ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana informatika ho fampitaovana ny « TASK FORCE »- ny Ministeran’ny Fitsarana. Fitaovana entina indrindra hanatsarana ny fomba fiasa, sy hanafainganana ny fikirakirana ary fanavaozana ny rejisitry ny soram-piankohonana.

⭕ Nisy ny atrikasa sy fifanakalozana traikefa ho famaranana ny fitsidihana izay natao tao amin’ny tranom-bokin’ny Minisiteran’ny Fitsarana. Fifampizarana hitadiavana ny paikady sy vahaolana mahomby amin’ny fampandehanana sy fametrahana ny tetikasa.

▫ Mbola hitohy ny 26-27 oktobra 2023 ao amin’ny CENTELL Antanimena moa ny fifanakalozana arakasa sy ara-traikefa, izay hiarahana amin’ireo tompon’andraikitra maro avy amin’ny Minisitera samihafa voakasiky ny tetikasa PRODIGY.