FITSIDIHANA ARA-POMBA FANAJANA.

📌Zoma 20 Octobra 2023, tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana tao amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Faravohitra ny solotenan’ny avy ao amin’ny Filankevitra Ambonin’ny Mpirakiteny Mpanato Soratra Frantsay miasa ho an’ny faritry ny Ranomasimbe Indiana na ny « Conseil Supérieur du Notariat Français pour l’Océan Indien », Andriamatoa Didier NOURISSAT, niaraka tamin’ny solontena avy ao amin’ny vondron’ireo mpirakiteny mpanato soratra eto Madagasikara na ny « Chambre Nationale des Notaires de Madagascar ».
Amin’ny maha mpiara-misehatra amin’ny asam-pitsarana ny mpirakiteny mpanato soratra na ny « Notaires » no anton’izao fitsidihana izao,

⭕Nivohitra tamin’izany fihaonana izany moa ny fandinihina ny tetika mba hampiroboroboana ny asan’ny « Notaire » eto Madagasikara ; ankoatra izay dia nohararaotina nandritra izany fotoana izany ihany koa ny nanaovana fanavaozana fifanaraham-piaraha-miasa ary indrindra fifanankalozana traik’efa teo amin’ny roa tonta.