FONJAN’ANTANIMORA.

📌 Ny Sabotsy 03 Jona 2023, tamin’ny folo ora sy sasany alina no tonga tao amin’ny Fonjaben’Antanimora ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakàna, Minisitry ny Fitsaràna, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, niaraka tamin’ny delegasiona avy amin’ny Fitsaràna Ambaratonga Voalohany Antananarivo sy ny PAC ary ny Kabinetrany.

⭕ Fitsidihana tampoka nentina nanamarina raha ao am-ponja havokoa ireo voasoratra ao anaty lisitra, rehefa alina ny andro. Nandritra izany no nahitana fa misy olona voafonja, kanefa tsy voasoratra ao anatin’ny « cahier » firaketana ny anaran’ny olona niditra am-ponja. Io anton-javatra io dia nahatonga ny Minisitry ny Fitsaràna nampahatsiahy ny lamina efa napetrany, ary nanome Baiko entitra ho an’ny mpitantana ny Fonja, mba hanaraka ny fomba vaovao efa napetraka amin’ny firaketana ny anaran’ny voafonja, hahazoana manavaka tsara ny voafonja mbola tsy voatsara sy ny voafonja efa voatsara.

➡ Ankoatr’izay olana eo amin’ny lisitry ny Voafonja izay, dia nasian’ny Minisitra tsindrim-peo manokana ny fampitoviana ny zon’ny voafonja rehetra, na amin’ny lafiny toerana famonjana, na amin’ny fanaovana asa ivelan’ny fonja, ka izay mahafeno ny fe-petra voalazan’ny lalàna ihany no afaka homena alalana amin’izany. Manaraka ny lalàna ihany koa ny fanomezana alalana manokana, raha misy antony lehibe tsy maintsy hivoahana ny Fonja, ka roa no fantatra fa nahazo izany nandritra ity fitsidihana ity.

➡ Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny fanadiovana ny Tontolon’ny Fitsaràna sy ny Fitantanana ny Fonja, ho fampidinana ny tahan’ny voafonja tsy mbola voatsara sy fampakarana ny tahan’ny Voafonja efa voatsara.