Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina: Fitsarana manetriketrika nametrahana ny Tonia Mpampanoa.

📌 Napetraka tamin’ny toerana ny Tonia Mpampanoa eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina ny 26 Mey 2023.

⭐ Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny Filohan’ny Fitsarana Tampony sy ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony izay nisolotena an-dramatoa Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana.