Raharaha RAISSA.

🎥 NAMALY NY FANONTANIAN’NY MPANAO GAZETY
NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISTRY NY FITSARANA, RANDRIAMANANTENASOA LANDY MBOLATIANA.