FITSIDIHANA ARA-POMBA FANAJANA.

📌 Tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana tao amin-dRamatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatianan, Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, teto Faravohitra ny solotena maharitry ny UNICEF, Andriamatoa Jean Francois Basse.

⭕ Izany dia sady fiarahabana nohon’ny fanendrena an-dRamatoa RANDRIAMANATENASOA Landy Mbolatiana amin’ny fitantanana ny Minisiteran’ny Fitsarana, no fanamafisana indray ny fiaraha-miasa, amin’ny fanatanterahana ny laharam-pahamehana napetrany, dia ny ady amin’ny kolikoly, ny Fitsarana tsy mitanila sy manakaiky vahoaka.

Mbola hisy moa ny fihaonana ara-teknika hanatsarana ny asa.