Atrik’asa.

📌 Nifarana androany ny atrik’asa izay nokarakarain’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony izay niarahana tamin’ny Fitsarana Ambony Antananarivo sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao anaty fari-piadidiany , ny Fitsarana manokana misahana ny Ady amin’ny Kolikoly, ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana ary Fitsarana ara-bola.

⭕ Tanjona ny hamerenana ny hasin’ny Fitsarana, ho Fitsarana manakaiky vahoaka sy miady amin’ny kolikoly, izay voalaza ao @velirano faha-telon’ny Filoham-pirenena.
Mila havaozina ny fomba fiasa, sy mila mitovy ny fomba fijery mba hanatrarana izany vina sy tanjona Hapetraky ny Ministera izany.

🔷 Ny maraina dia niaraka tamin’ireo Mpirakidraharaha sy ireo « personnel d’appuis » eto anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany, ny Fitsarana Misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana ary ny eo anivon’ny fitsarana ara-bola ny delegasiona mafonja avy amin’ny Ministera FOIBE izay notarihin’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana R/toa RABY SAVATSARAH AIN’HARIMANGA.

🔷 Ny folak’andro kosa dia niaraka tamin’ireo Mpirakidraharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambony sy eo anivon’ny Fitsarana manokana misahana ny Ady amin’ny Kolikoly ny delegasiona.