ENMG.

📌 Notontosaina anio alakamisy 16 martsa 2023 ny fidirana ofisialy ireo mpianatra ho mpitsara andiany 2022.

⭐Tonga nanatrika izany lanonana nandraisana ireo mpianatra izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana,­ Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

⭕Ireto andiany 2022 ireto dia miisa zato (100) izay mizara sampana telo:
– Ny sampana misahana ny ady ifanaovan’olon-tsotra: mpianatra miisa enimpolo (60)
– Ny sampana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana: mpianatra miisa roapolo (20)
– Ny sampana misahana ny fitsirihina sy fanaraha-maso ny kaontim-bolam-panjakana: mpianatra miisa roapolo (20)

⭕Maharitra roa (2) taona ny fiofanan’izy ireo eto anivon’ny Sekoly fanofanana mpianatra ho mpitsara sy mpiraki-draharaha ka ny taona voalohany dia fianarana ety amin’ny Sekoly. Ny taona faharoa dia fianaran’asa eny amin’ny ivotoeram-pampiofanana arak’asa maro samihafa.

🔷Ny nampiavaka ny fandraisana ireto andiany 2022 ireto dia ny fanaovan’ireto mpianatra ireto sonia ny satan’ny fitondran-tena mendrika maneho ampahibemaso ny faneken’izy ireo ny fitsipi-pifehezana sy fandaminana apetrakin’ny Sekoly sy izay takian’ny asa hosahanin’izy ireo any aoriana.