ENMG.

📌 Taorian’ny lanonana fandraisana ireo mpianatra andiany 2022 dia nanatanteraka avy hatrany ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ireo mpianatra.

📌 Fotoana izay nifankahalalan-dRamatoa Minisitra misimisy kokoa tamin’ireo mpianatra ary koa nanomezany ny anatra sy torolalana ho an’ireto zandry, zanaka.

⭕Ny tolakandro kosa dia nitohy tamin’ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Filoha Voalohany sy ny Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony sy ny filoha an’ireo ratsana telo mandrafitra ny Fitsarana Tampony ireo mpianatra andiany 2022.

⭕Niroso ihany koa tamin’ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Filoha sy ny mpampanoa lalàna ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, ary ny Filoha sy ny Mpampanoa lalàna ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana eto Antananarivo izy ireo ny tapany harivan’ny anio 16 martsa 2023.