Posted in Actualités

Akany Avoko Bevalala.

📌Ho fanohizana ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy dia tonga nitsidika sy nanolotra fanomezana ho an’ny ankizy ao amin’ny Akany Avoko Bevalala ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana anio 17 Jona 2024.

✅Ho fanohana an’ireo ankizy hiatrika ny fanandinam-panjakana ary koa ho fanampiana ny Akany no antony izao mba ho fanantanterahina hatrany ny Andry voalohan’ny Fitondram-panjakana izay mitandro ny maha-olona.
Marihana fa ny Akany Avoko Bevalala sy Aambohidratrimo dia eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fitsarana ka efa maro ireo firaha-miasa natao.

Posted in Autres Evenements

Fanofanana ireo tompon’andraikitry ny famokarana.

📌 Arakan’ny toromarika nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana,
ny amin’ny hanofanana ireo tompon’andraikitry ny tobim-pamokarana sy ireo voavonja hiasa,
dia natomboka ny 12 Jona lasa izany ka ny fonjaben’ny Tsiafahy no nisantarana azy.

⚙️ Fiofanana momba ny tekinikam-pambolena nohatsaraina ka ny fambolena mangahazo « basket composte » no nanombohana azy

🎯 Ny tanjona dia ho fanatsarana ny fenitra arakalitao ny sakafon’ireo voafonja; hampitomboina ny vokatra miakatra ary mba hanan’ireo voafonja traik’efa rehefa tonga ny fotoana hiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiarahamonina.

⛏️ Ho fampiharana izany dia mangahazo 2.000 fototra no ho volena eny amin’ny tobim-pamokarana Tsiafahy izay eritreretina ahazoana vokatra 30 kg isakin’ny fototra na 60 T afaka 1taona sy 4 volana.

🎯 Izany dia atao mba hanenana ny vesatrin’ny fanjakana amin’ny famatsiana ny sakafon’reo voafonja.