Posted in Autres Evenements

FORMATION SUR LA THEMATIQUE « LES PHARMACIENS INSPECTEURS AU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE EN LEUR QUALITE D’OFFICIER DE LA POLICE JUDICIAIRE ».

📌Du lundi 3 au vendredi 14 juin 2024, une formation intitulée « Les pharmaciens inspecteurs en leur qualité d’Officier de la Police Judiciaire » s’est déroulée à Antananarivo, réunissant 21 pharmaciens du Ministère de la Santé Publique.
Organisée par l’École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et l’Agence des Médicaments de Madagascar (AMM), cette formation a été financée par l’USAID via le Projet IMPACT. La cérémonie d’ouverture a été marquée par les discours des autorités présentes.

➡️ »Cette formation est essentielle pour doter nos pharmaciens des compétences juridiques et techniques nécessaires pour accomplir leurs missions de manière conforme à la réglementation. L’objectif est de permettre aux pharmaciens du Ministère de la Santé Publique de mener des inspections pharmaceutiques rigoureuses et efficaces.  » a déclaré Monsieur RAMAROLAHIHAINGONIRAINY Anthony, Directeur Général de l’ENMG.

➡️Madame RAVELOMAMPIANINA Hoby S., Directrice de l’AMM, a ajouté : « La relance de l’inspection pharmaceutique est cruciale pour veiller à l’application des lois, des règlements et des normes de bonnes pratiques relatifs aux médicaments et autres produits de santé ainsi qu’à l’exercice pharmaceutique. Cette formation vise à initier les pharmaciens au volet juridique et judiciaire, afin de les qualifier en tant qu’officiers de police judiciaire ».

⭕Durant les 10 jours de formation, les participants ont exploré des thèmes variés, tels que la législation pharmaceutique, les infractions pénales liées à la pharmacie, la procédure pénale, ainsi que la tenue et la rédaction des procès-verbaux en tant qu’officiers de la police judiciaire.

🔹Cette formation s’inscrit dans le cadre du décret n°2020-208 du 26 février 2020, portant réorganisation de l’École Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), habilitant cette dernière à dispenser des formations à la demande de tout organisme public ou privé.

Posted in Actualités

Fitsidihana voafonja tsy ampy taona.

📌Ho fanamarihana ny fankalazana ny Iray volan’ny ankizy izao dia tsy diso anjara ireo voafonja tsy ampy taona eto amin’ny Fonjan’i Marofoto Mahajanga ka tonga nitondra izay voatsirambin’ny tanana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy mba ho fanatanterahina ny andry voalohan’ny Fanjakana izay fanandratana ny maha-olona.

➡️Noho izany dia notolorana kidoro, ondana, botofotsy, akanjo, savony ary boky ireo ankizy ireo.

⭕Manana zo ireo ankizy na voafonja aza hoy ny Ministra, mendrika hahazo fanabeazana sy fanarenana izy ireo mba rehefa hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina dia afaka hanohy ny fiainana andavanandro indray sy hibanjina ny ho aviny. Nametraka toromarika ihany koa ny Ministra mba hanafainganana ny fitsarana ireo izay mbola tsy voatsara.

Posted in Actualités

Fivorian’ny lehiben’ny Fitsarana.

📌Zoma 14 jona 2024, nofaranana ny fivoriana hateloana an’ny Lehiben’ny Sampam-pitsarana misahana ny ady ifanaovan’ny olon-tsotra eto Mahajanga sy Antsiranana.

✅Nanamarika ny fivoriana ny fandraisana anjara mavitrika an’ireo mpandray anjara ary hita ny fahavononan’ny tsirairay hanatsara sy hampitovy ny fomba fiasa isaky ny rantsam-pitsarana araky ny fifanakalozana natao.

➡️Nanamafy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana fa araky ny Andry fahatelon’ny Fanjakana dia mila hatsaraina ny fitantanana eo anivon’ny fitsarana mba hitondra vokatra azo tsapain-tanana manoloana ireo vahoaka manan-draharaha ary hitondra fanovana eo amin’ny asa.

⭕Hentitra ny Minisitra tamin’ny fampatsiahivana ireo Lehiben’ny Sampam-pitsarana ireo ny amin’ny adidy sy andraikitra tokony efain’izy ireo amin’izany.
Tsiahivina fa ny lohahevitra tamin’ity fivoriana ity dia ny « Fahaizana mitarika sy fahaiza-mitantana manoloana ny fiovana eo anivon’ireo ratsam-pitsarana ».

🎥 Notanterahina ny 12-13-14 jona 2024, teto Mahajanga.