Posted in Actualités

AMBILOBE : HANANGANA FONJA VAOVAO NY FANJAKANA.

⚖️AMBILOBE : HANANGANA FONJA VAOVAO NY FANJAKANA. NIJERY NY FIAINAN’NY VOAFONJA NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISITRY NY FITSARANA.

📌Zoma faha-10 Novambra 2023, nijery ny zavatra iainan’ny voafonja eto Ambilobe ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana. Nandritra izany no nahafantarana fa folo no isan’ny voafonja eto ka Vehivavy ny efatra ary lehilahy ny enina. Izy ireo dia efa voatsara ary manefa sazy avokoa.

✔️Hanangana Fonja vaovao eto Ambilobe ny Fanjakana. Mandrapahavitan’ izany fotodrafitrasa vaovao izany anefa dia asiam-panamboarana aloha ny Fonja ankehitriny mba ho fanajana sy fiarovana ny zon’olombelona. Efa antitra mantsy ny trano nefa tsy nisy fanavaozana nandritry ny taona maro. Efa tonga nijery ny lafiny tekinika amin’ny fanatanterahana izany fanamboarana izany rahateo ny tekinisianina iraky ny Minisiteran’ny Fitsarana.

⭕Nandritra ity fitsidihana ity ihany koa no nanomezan’ny Minisitra toromarika ho an’ny Tompon’ andraikitra mitantana ny Fonja, mba hampiasa ny rezisitra amin’ny fomba tena matianina , nohon’ny fitantanana ny Fonja izay mifamatotra amin’ny asam-pitsarana, nohon’ny fitsarana vaovao eto Ambilobe efa misokatra ho an’ny Vahoaka.

Posted in Actualités

AMBILOBE: MISOKATRA HO AN’NY VAHOAKA NY FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY.

⚖️AMBILOBE: MISOKATRA HO AN’NY VAHOAKA NY FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY. TAFAPETRAKA NY FILOHA SY NY TONIA MPAMPANOA LALANA. NANATRIKA NY LANONANA ARA-PITSARANA NY MINISITRA RANDRIAMANANTENASOA LANDY MBOLATIANA.

📌Zoma faha -10 Novambra 2023, Fitsarana Ambaratonga Voalohany Ambilobe, napetraka ho Filoha Ramatoa RASOARIVELO Nirina, napetraka ho Tonia Mpampanoa Lalàna kosa Andriamatoa TOZARA Constant. Efa mandray ny asany avokoa ireo Mpiasa rehetra hampandeha ny raharaha eo anivon’ity Fitsarana vaovao, natsangan’ny Fanjakana ity. Ny Alatsinainy ho avy izao dia efa azon’ny vahoakan’ Ambilobe hanatonana araka ny fanentanana izay nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana ary nohamafisiny fa tsy misy very akory ny raharaha izay nentina tany Antsiranana fa efa voafindra eto Ambilobe avokoa ny fanohizana izany ho an’ny Mponina eto.

⭕Raha ny fantatra mantsy dia ny 31 isan-jaton’ny ady madio sy ny 35 isan-jaton’ny ady heloka nandalo tao Antsiranana dia avy teto Ambilobe avokoa. Afa-pahasahiranana arak’izany ny Mponina, na eo amin’ny lafiny fivezivezena na eo amin’ny lafiny ara-bola, nohon’ny saran-dalana, indrindra amin’ny fikarakarana taratasim-panjakana, izay miankina amin’ny Fitsarana. Nanatrika ny Fitsarana manetriketrika ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tokony, na olom-boafidy na olom-boatendry.

🎥 Manasa antsika hanaraka izany