Posted in Autres Evenements

ENAP (Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire).Antetezambaro Toamasina.

📌 Nitondra hafatra mahakasika ny fanadinana hidirana ho Mpandaharahan’ny Fonja ny Talé Jeneralin’ny Sekoly Adriamatoa RAZAFINTSALAMA Désiré.

🎥 Araho ary:

Posted in Actualités

SEKOLIM-PIRENENA MANOFANA HO MPANDRAHARAHAN’NY FONJA (ENAP): TSY HISY NY TSINDRY AMIN’NY FIFANINANANA HIDIRANA HO MPIANATRA.

📌 Ny Zoma 19 Mey hatramin’ny Alahady 21 Mey 2023 no hanaovana ny fanadinana fifaninanana hidirana ho Mpianatra eo anivon’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja « ENAP ». Mpiadina miisa 7.402 no handray hiatrika izany ary ny Renivohitry ny Faritany 6 no misy ny Foibem-panadinana. 250 no ho raisina ka tsy hisy ny kolikoly na tsindry amin’ny fanafahana olona fa izay mahay no afaka raha ny nambaran’izy Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, izay nijery maso ny fomba fanomanana ny fanadinana, tao Tetezambaro Toamasi na. Nampitandrina ny tompon’andraikitra ny tenany mba tsy handray baiko na amin’iza na amin’iza, fa fanadinana tsy misy fiangarana no ilaina. Nanamafy izany ny Tale Jeneralin’ny ENAP, RAZAFINTSALAMA Désiré, ary nanao antso avo amin’ny Ray aman-dReny sy ny Mpanala fanadinana mba tsy handairan’ny fisolokiana fa hifantoka tanteraka amin’ny fahaizana.

✅ Amin’izao fotoana izao dia efa milamina tanteraka, na ny toerana handraisana ny Mpiadina, na ny lazaadina, na ny fitandroana ny fahamarinan’ny fitsarana ny fanadinana.

Posted in Actualités

Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ireo Mpitsara hiasa eto anivon’ny PAC na Pôle Anti-corruption eto 67ha Antananarivo.

📌 Tamin’ny Volana Jona 2022 no tapitra ny fotoam-piasan’ireo Mpitsara teo anivon’ny PAC. Mba tsy hampitarazoka ny raharaham-pitsarana momban’ny ady amin’ny kolikoly, dia nantsoina ireo Mpitsara rehetra mahafeno ny fe-petra, handrotsaka ny antotan-taratasy ilaina amin’ny fahafahana mandalo sivana. Dingana maro no narahana ka voatendry ho Filohan’ny Fitsarana Manokana miady amin’ny kolikoly, Ambaratonga Voalohany Antananarivo, Ramatoa RANDRIANJAFY Felanasoa Fernandine, Tonia Mpampanoa lalàna Ramatoa RAHETLAH Baivola, Zokiolon’ny Mpitsara Mpanao Famotorana sy Mpitsara Mpamoaka didy Ramatoa RAKOTONANAHARY Rojosoa, Mpitsara Mpanao Famotorana sy Mpitsara Mpamoaka didy, Ramatoa isany RAKOTOMANDIMBY Vonimbolana sy RAZAFINDRATSIETY Mirana ary RANDRIANARISOA Henintsoa.

⭕ Tamin’ity Talata faha 16 May 2023 ity izy ireo no napetraka tamin’ny fomba ofisialy, tamin’ny alalan’ny lanonam-pitsarana manetriketrika, izay notronin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, izay nanamafy hatrany fa laharam-pahamehana ny ady amin’ny kolikoly, ny Fitsarana tsy mitanila sy manakaiky Vahoaka. Vonona ny hanatanteraka izany ireto napetraka tamin’ny toerany ireto, raha ny nambaran’izy ireo, ary hampihatra ara-bakiteny ny ady amin’ny kolikoly, izay fototry ny nanangana ny PAC.

⭐ Nanome voninahitra ny lanonana teto amin’ny PAC 67Ha ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, ireo Loholona sy Solombavambahoaka, ny Solotenan’ny Fitsarana Avo Momban’ny Lalàm-panorenana, ny fianakavialnen’ny Fitsarana ary ireo manam-boninahitra sivily sy Miaramila.

🎥 Horonantsary: