Posted in Actualités

Raharaha RAISSA.

🎥 NAMALY NY FANONTANIAN’NY MPANAO GAZETY
NY MPITAHIRY NY TOMBOKASEM-PANJAKANA, MINISTRY NY FITSARANA, RANDRIAMANANTENASOA LANDY MBOLATIANA.

Posted in Actualités

Mpahay kaonty (Expert comptable):

📌 Ny Zoma 12 Mai 2023, no nanao fihanianana ireo Mpahay Kaonty miisa 10 mianadahy. Ny lalàna no manery ny fanaovana izany fihanianana izany, nohon’ny asan’izy ireo mifandraika amin’ny resaka fitantanam-bola, ary misy hifampiankinana amin’ny raharaha ara-pitsarana. Ny Mpahay Kaonty mantsy no afaka manamarina na mandiso ny fitantanana ara-bolan’ny orinasa na fikambanana. Nanamafy izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, RANDRIAMANANTENA Landy Mbolatiana, izay nanotrona izany fihanianana izany, teny amin’ny Fitsarana Ambony Anosy.

⭕ Marihina fa miana-draharaha mandritry ny telo taona ny Mpahay Kaonty, ary manala fanadinana, ka izay afaka no miroso amin’ny fihanianana, ahazoan’izy ireo misoratra amin’ny tabilaon’ny « Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar ». 157 no isan’ny amperin’asa ary miampy azy 10 mianadahy, vao nahavita izany fihanianana izany.