Posted in Autres Evenements

Fandaharan’asa « FANARENANA »

🛑 FAMPIOFANANA IREO INFIRMIERA EO ANIVON’IREO TOERAM-PAMONJANA ETO MADAGASIKARA.

📌 Anatin’ny fanatanterahana ny velirano faha 5-n’ny Filoham-pirenena « Fahasalamana ho an’ny rehetra, sy ho amin’ny taona rehetra », dia nisy ny fampiofanana ireo infirmiera miasa eny anivon’ireo toeram-pamonjana eto Madagasikara. Izany dia anatin’ ny fanatanterahina ireo asan’ny Tetikasa MIKOLO AINA (Douleurs Sans Frontières), izay vatsian’ny Agence Française de Développement (AFD) vola, amin’ny alalan’ny Fandaharan’asa « FANARENANA » eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana .
☑ Izao fampiofanana izao dia ho fanatrarana ihany koa ny tanjon’ny Ministeran’ny FItsarana : « actions 174 et 175 » izay mikendry ny fanatsarana hatrany ny tontolon’ny Fandraharahana ny Fonja, amin’ny alalan’ny fanomezana fiofanana mitohy na « formation continue » manaraka ny fiovan’ny teknika fandraisana marary sy ny filan’ny tolotra ara-pahasalamana, mba hisian’ny fandraisana an-tànana ara-pahasalamana manara-penitra ho an’ireo voafonja.
➡ Intelo miantoana ny fiofanana, ka amin’ity andiam-pampiofanana faharoa ity, dia ireo infirmiera miisa dimy amby roapolo (25) miasa ao amin’ny fonjan’ny Morondava, Miandrivazo, Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Manajary, Ikongo, Ambovombe, Toliary, Ampanihy Andrefana, Morombe, Taolagnaro, Betroka, Fianarantsoa, Antsirabe, Ihosy, Ambositra, no misitraka izao fiofanana voalohany izao.

⭕ Eto Toliary no hanatanterahina ity fiofanana andiany faharoa ity. Maharitra valo andro hatrany ny fiofanana ka natomboka anio 08 Mey, ary mifarana ny 15 Mey 2023 ho avy izao. Ny enina andro voalohany dia hanamafisana ny fahaiza-manao ara-tsoratra na « théorie », ary ny roa andro kosa dia hifantohana amin’ny fampiharana na « pratique ». Iarahana miasa amin’ny Fitaleavan’ny ivon-toeram-pampiofanana ireo infirmiera sy mpampivelona eto Madagasikara/ Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka izao fiofanana izao.

🔹 Hisy ny fiofanana andiany fahatelo, ary farany, any amin’ny faritra Boeny amin’ny volana Jiona ho avy izao.

⭐ Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy izao fiofanana anio izao ny Talé misahana ny maha-olona sy ny fanomanana ny fiverenan’ny voafonja eny anivon’ny fiaraha-monina (DHDPRS) ao amin’ny Ministeran’ny Fitsarana, izay nisolotena an-dRamatoa Ministry ny Fitsarana, notronin’ny Mpandrindra ny Fandaharan’asa FANARENANA, ny Talé-paritry ny fandraharahana ny Fonja eto Atsinanana, ary ny Talé-paritry ny Fahasalamam-bahoaka Atsinanana.