Posted in Actualités

FITSARANA AMBARATONGA VOALOHANY AO FIANARANTSOA: NAPETRAKA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY FILOHA. NANOTRONA NY LANONANA ARA-PITSARANA NY MINISITRA RANDRIAMANANTENASOA LANDY MBOLATIANA.

📌 Teboka iray ao anatin’ny laharam-pahamehana napetraky ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ny fanafainganana ny Fitsarana mikasika ny ady tany. Io aditany io no tena isan’ny raharaha manahirana ny Fitsarana eto Fianarantsoa.

✅Fampiharana ny paikady napetraky ny Minisitra RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana no entin’ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Fianarantsoa, hanafainganana ny Fitsarana ny ady tany. Hampihariny ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ny Mpanao Gazety, ho fanamafisana ny fanapariahana ny lalàna, ho an’ny Fitsarana manakaiky vahoaka. Isan’ny nambarany ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana, nandritra ny lanonana ara-pitsarana manetriketrika, nametrahana azy tamin’ny toeran’ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Fianarantsoa, Ramatoa RANDRIAMANANTENA Lalaina Harisoa.

⭕Nanome voninahitra izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana, ary tamin’io fotoana io no nanontanian’ny Mpanao Gazety ny mikasika ny raharaha Raissa. Mazava ny valin-tenin’ny Minisitra: « malalaka ny fitsarana, ary ny zavatra toy ireny dia mila porofo, tsy ny raharaha Raissa ihany fa ho an’ny olona rehetra satria tsy mitanila ny Minisiteran’ny Fitsarana ».