Posted in Autres Evenements

Fitaleavam-paritry ny Fandraharahana ny Fonja Amoron’i Mania.

📌 Ny fanatsarana ny kalitaon’ny fiainan’ireo voafonja dia anisan’ireo laharam-pahamehana eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, anatin’izany ny fahavitan-tena ara-tsakafon’ireo voafonja. Miara-mientana arak’izany ireo mpiaramiasa isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministera amin’ny asa famokarana.

⭕Ny tombim-pamokarana Beampolo Fonja Fandriana, Fitaleavam-paritry ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP) Amoron’i Mania, manana tany vita voly vary 4 Ha, haninkotrana 5 Ha.