Posted in Actualités

Fitsarana Ambony Antsiranana.

♦️ Ny marainan’ny 24 martsa, ny delegasiona avy amn’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony izay tarihin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Rtoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana dia nanatanteraka dinikasa izay niarahana tamin’ireo Mpirakidraharaha eo anivon’ny fari-piadidian’ny Fitsarana Ambony Antsiranana.

📌 Nampatsiahy ny andraikiny Rtoa Ministra izay miompana ny amin’ny velirano faha-telon’ny Filoham-pirenena « Veiller à la mise en œuvre de la politique générale en matière de justice ».

📌 Notsindriany mafy nandritra ny fifanankalozana ny :
– fahamarinam-potoana amin’ny fahatongavana miasa sy izay rehetra atao,
– fanajana ireo mpisitraka ny Fitsarana izay ny Mpiraki-draharaha no mifanerasera aminy voalohany,
– Ady amin’ny kolikoly izay himasoan’ny Ministera foibe tokoa
– Ary ny tokony hananana hatrany fitondran-tena mendrika hatrany.

Posted in Actualités

Fonjaben’Antsiranana.

♦️ Nitohy Tao amin’ny Fonjaben’Antsiranana ny fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana Rtoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ny delegasiona izay tarihiny.

♦️ Nitafa sy nihaino ny fangatahana sy ny hetahetan’ireo voafonja no fandahara-potoana nataony voalohany.
Taorian’izay dia nanao dinikasa niarahana tamin’ireo Mpandraharahan’ny fonja ny tenany ary nanome toro-lalana sy hafatra ho fanatsarana hatrany ny fomba fiasa ary indrindra indrindra ho fanajana ny lalàna sy ny zon’ireo voafonja.

📌 Tsy Tonga tamin’ny tana-polo Rtoa Ministra fa nitondra vatsy sy fitaovana ka nanolotra :
– vary 1 taonina sy menaka 40 litatra ho an’ny voafonja rehetra .
– mofo sy akondro ho an’ireo voafonja vehivavy ampy taona sy tsy ampy taona.
– “imprimante” ho an’ny Lehiben’ny fonja.
– ary namaha ny olan’ny fahazoan-drano izay fiaraha-miasa manokana tamin’ny Ministeran’ny Angovo sy ny Akora azo havaozina ary ny JIRAMA, izay hisaorana manokana.