Posted in Actualités

Fidinana ifotony CAMP PENAL ANDALAOSY.

♦️ Tsy niandry ela fa vao nigadona teto Antsiranana ny delegasion’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fitsarana Tampony izay notarihin’ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana , R/toa RANDRIAMANATENASOA Landy Mbolatiana dia nijery avy hatrany ny “Camp Pénal” Andaloasy kaominina Antsalaka, 59 km miala ny tanànan’ Antsiranana.

📌 Tsy mijanona fotsiny ao amin’ny toeram-piasany ny Ministra fa midina ifotony mijery akaiky ny zava-misy, ary Izy irery hatreto no Ministra nitsidika ity “Camp Pénal” ity. Nandritra ny fitsidihana dia nanararaotra nitafa sy nifampidinika tamin’ireo Mpadraharaha ny Fonja sy ireo voafonja manajary ny toerana ny tenany.

📌Mamokatra tokoa ny tany izay nambolena katsaka sy mangahazo, ary 10ha amin’ny 108 ha ny tany azo volena no mbola voatrandraka hatreto, izay vinavinaina hampiakatra vokatra 18 Taonina. Marihina fa voafonja 31 no mikarakara ny toerana rehetra.