Posted in Autres Evenements

Fitsarana Ambaratonga Voalohany Antsohihy.

📌 Notanterahina ny Zoma 17 Martsa 2023 tamin’ny 10 ora maraina teo ny fotoam-pitsarana manetriketrika famaranana ny taom-pitsarana 2022 ary fanombohana ny taom-pitsarana 2023 tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Antsohihy. Fotoana ihany koa nanaovana ny tomban’ezaka.

⭕ Raha ny salan’isa an’ireo asa rehetra natao ny taona 2022, dia 60% mahery kely ny ambany indrindra ny asa vita amin’ny ankapobeany, ary maro ireo karazan’asa nihoatra ny 80% no vita ary nisy ny nahazoana vokatra 100% mihitsy.

⭕ Raha mahakasika ny « ratio condamnés/prévenus » dia 74,09% /25,91%. Tratra ny tanjona napetraka ny Ministeran’ny Fitsarana izay 70% / 30%.

⭕Raha ny ady amin’ny Kolikoly sy ireo mpijirika dia 14 no tratra ambodiomby sy niaky ny helony ary voasazy avokoa.
♦️Hitohy ny ezaka ary ho hatsaraina ireo salan’isa ireo amin’ity taona 2023 ity.
♦️ Marihina fa Mpitsara 2 sy Mpirakidraharaha 12 no ao amin’ny Fampanoavana (Parquet) , ary 2 kosa no ao amin’ny Mpamoaka didy (Siège) no eto Antsohihy.