Posted in Actualités

ENMG.

📌 Notontosaina anio alakamisy 16 martsa 2023 ny fidirana ofisialy ireo mpianatra ho mpitsara andiany 2022.

⭐Tonga nanatrika izany lanonana nandraisana ireo mpianatra izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana,­ Ministry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana.

⭕Ireto andiany 2022 ireto dia miisa zato (100) izay mizara sampana telo:
– Ny sampana misahana ny ady ifanaovan’olon-tsotra: mpianatra miisa enimpolo (60)
– Ny sampana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana: mpianatra miisa roapolo (20)
– Ny sampana misahana ny fitsirihina sy fanaraha-maso ny kaontim-bolam-panjakana: mpianatra miisa roapolo (20)

⭕Maharitra roa (2) taona ny fiofanan’izy ireo eto anivon’ny Sekoly fanofanana mpianatra ho mpitsara sy mpiraki-draharaha ka ny taona voalohany dia fianarana ety amin’ny Sekoly. Ny taona faharoa dia fianaran’asa eny amin’ny ivotoeram-pampiofanana arak’asa maro samihafa.

🔷Ny nampiavaka ny fandraisana ireto andiany 2022 ireto dia ny fanaovan’ireto mpianatra ireto sonia ny satan’ny fitondran-tena mendrika maneho ampahibemaso ny faneken’izy ireo ny fitsipi-pifehezana sy fandaminana apetrakin’ny Sekoly sy izay takian’ny asa hosahanin’izy ireo any aoriana.

Posted in Actualités

ENMG.

📌 Taorian’ny lanonana fandraisana ireo mpianatra andiany 2022 dia nanatanteraka avy hatrany ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Ramatoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ireo mpianatra.

📌 Fotoana izay nifankahalalan-dRamatoa Minisitra misimisy kokoa tamin’ireo mpianatra ary koa nanomezany ny anatra sy torolalana ho an’ireto zandry, zanaka.

⭕Ny tolakandro kosa dia nitohy tamin’ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Filoha Voalohany sy ny Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Tampony sy ny filoha an’ireo ratsana telo mandrafitra ny Fitsarana Tampony ireo mpianatra andiany 2022.

⭕Niroso ihany koa tamin’ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny Filoha sy ny mpampanoa lalàna ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, ary ny Filoha sy ny Mpampanoa lalàna ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana eto Antananarivo izy ireo ny tapany harivan’ny anio 16 martsa 2023.