Posted in Actualités

Tafatafa fohy nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana.

⚖️ Tafatafa fohy nataon’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Rtoa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana tamin’ny mpanao gazety taorian’ny Fitsidihana ara-pomba fanajana nataon’ny Masoivoho Soisa 🇨🇭 , A/toa SEM Rolf STADLER, ny folak’andro, teto amin’ny Ministera Faravohitra.

🎤 Teboka roa no niantefan’ny resaka dia ny mahakasika ny fahasimban’ny Fonjaben’ny Toliara vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza ary faharoa dia manodidina ny fiaraha-miasa sy fifanampian’ny 🇨🇭Firenena Soisa sy ny ⚖️Fitsarana Malagasy.

📺 Manasa anao ary.

Posted in Actualités

Fitsidihana ara-pomba fanajana.

📌Ny folak’andro harivan’ny 06 Martsa 2023 dia tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana tao amin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana R/toa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana teto Faravohitra ny Masoivohon’ny Soisa 🇨🇭, SEM Rolf STALDER, ary nitondra ny teny fiarahabana amin’izao fanendrena azy izao.

⭕Anisan’ny laha-dinika ny asa afaka hifanampian’ny Firenena Soisa amin’ny Fitsarana Malagasy, ka ao anatin’izany ny mety hisian’ny fampiofanana ireo mpitsara Malagasy any Soisa.

⭕Ity fitsidihana ity dia fanamafisana ihany koa ny fiaraha-miasan’ny firenena roa-tonta.

Posted in Actualités

Fananganan-tsaina.

📌Fotoana voalohany niarahan’i R/toa RANDRIAMANANTENASOA Landy Mbolatiana Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana nanangan-tsaina niaraka tamin’ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon’ny Fitsarana Tampony, Fitsarana Ambony, Fitsarana Ambaratonga Voalohany, Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana ary ny Fitsarana ara-bola teo Anosy.
➡️ Fanatsarana ny fomba fiasa hanatratrarana ny tanjona amin’ny famerenana ny hasin’ny Fitsarana no toro-marika nomeny nandritra ny fandraisam-pitenenany.
⭕️Teo ihany koa no nanolorana ireo “Badges” ho an’ny Mpiasan’ny Fitsarana Tampony rehetra, izay ao anatin’ny ezaka hiadiana amin’ny mpijirika sy ny kolikoly eo anivon’ny Fitsarana .