Posted in Autres Evenements

Fametrahana ny vato fototry ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Befandriana.

📌 Nitohy tao Befandriana ny Alatsinainy 21 novambra 2022 ny lanonana tsotra nametrahana ny vato fototry ny Tribonaly Ambaratonga Voalohany tao Befandriana izay veliranon’ny Filoha Andry RAJOELINA tamin’ny vahoakan’ny Befandriana.

📍 Nisolo tena ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana tety an-toerana ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Ambony ao Mahajanga Ramatoa RABE Herline.
Nanotrona ny lanonana ny Filoha sy Mpampanoa lalànan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohan’ny Mandritsara sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Fitsarana ; ny Filohan’ny Fitsarana ara-bola avy any Mahajanga ; ary ireo tompon’andraikim-
panjakana mahefa isa-tsokajiny teny an-toerana.

📍 Tonga nanome voninahitra manokana ny lanonana ny Governoran’ny faritra Sofia ny Jeneraly Lylison René de Roland.