Posted in Actualités

FIHANIANAN’NY FILOHA VOALOHAN’NY FITSARANA AMBONY ANTSIRANANA.

📌Nanatanteraka ny Fihanianany teo anivon’ny Fitsarana Tampony ny Filoha voalohan’ny Fitsarana Ambony ao Antsiranana, R/toa SAJY JULNA anio 21 Septambra 2022.

⭕Nandritra ny tafatafa natao tamin’ny mpanao gazety no nanantitranterany ny fahavononany hanantanteraka ny vinan’ny Ministeran’ny Fitsarana izay mifantoka amin’ny Fitsarana manakaiky vahoaka.

Ny fanafainganana ny raharaha ady tany no anisany vaindoan-draharahany­, izay raha teo no mampikaikaika ny vahoaka matetika
🎥🎤 Araho ny valan-dresaka nataon’i R/toa SAJY JULNA, Filoha voalohan’ny Fitsarana Ambony-Antsiranana tamin’ireo mpanao gazety.

Posted in Autres Evenements

AOKA TSY HATAO ANTOKA NY FIAINAM-BAHOAKA

📌Eo hanatrehan’ilay hetsika fanomezana kopia sy karampanondrom-piren­ena maimaimpoana dia manitikita ny olona, indrindra ny sendikalin’ny Mpitsara ny momba azy io.
Nanamafy ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana R/toa RABY Savatsarah fa tsy misy ambadika politika ilay hetsika na koa fanenjehana fifidianana fa fitsinjovana ny vahoaka Malagasy no tena tanjona mba hisitraka ny zo maha-olom-pirenena azy ny tsirairay avy. Ao anatin’ny fotoana fanavaozana na « refonte » ny lisitry ny Mpifidy izay tokony atao isaky ny 10 taona ihany koa isika izao ka tsy maintsy natao amin’ity taona 2022 ity izany. Ka manentana an’ireo mpitsara namana rehetra ny Sekretera Jeneraly mba tsy hanao hantoka ny fiainam-bahoaka fa mba hiara-hiasa hatrany ho an’ny tombontsoan’ny vahoaka.

⭕Raha ny momba ilay raharaha Ikongo kosa dia eo amin’ny 98 ireo voafonja no efa tafaverina ao am-ponja amin’izao fotoana izao ary 60 kosa no mbola tadiavina.

🎥🎤Mitondra fanazavana ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, R/toa RABY Savatsarah.

Posted in Autres Evenements

🇺🇳 ⚖ FITSIDIHANA NATAON-DRAMATOA MULUKA ANNE MITI-DRUMMOND, MANAM-PAHAIZANA MANOKANA MIKASIKA NY FISITRAHAN’NY OLONA TRATRAN’NY “ALBINISME” NY ZON’OLOMBELONA, AVY EO ANIVON’NY FIRENENA MIKAMBANA.

📌Ao anatin’ny fitsidihana ofisialy ataon-dRamatoa MULUKA Anne Miti-Drummond, manam-pahaizana manokana mikasika ny fisitrahan’ireo olona tratran’ny “albinisme” ny zon’olombelona avy eo anivon’ny Firenena mikambana eto Madagasikara dia nisy ny fihaonana nataony tamin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana izay notarihan- dR/toa RABY SAVATSARAH Ain’Harimanga, Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana , anio 21 septambra 2022 teto Faravohitra.

✅ Fizarana ireo fanao tsara na “bonnes pratiques” ka mety hanampy an’I Madagasikara amin’ny fiatrehana ireo fanohintohinana ny zon’ireo sokajin’olona ireo no anisan’ny anton’ny fihaonana ary nomarihany ihany koa ny finiavany hanampy .

⭕Marihana moa fa efa nisy ny fandraisana andraikitra teo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Fitsarana miaraka amin’ny avy eo anivon’ny Kaomisaria Ambony misahana ny zon’olombelona na ny HCDH sy UNICEF ary ireo mpisehatra eo anivon’ny Governemanta voakasika mivantana amin’ny raharaha fanohintohinana ny zon’ireo olona tratran’ny “albinisme” tamin’ny fiandohan’ny volana Mey ary anisan’ny fepetra noraisina tamin’izany ny tsy maintsy hanaovana fandinihana ( étude) mikasika ny mombamomba ireo olona tratran’ny “albinisme” toy ny taha mihoatra amin’ny isan’ny mponina, ny faritra tena misy tranga, ny antony…. Izany moa dia mba hahafahana mametraka paik’ady sy drafitr’asa mahomby entina hiarovana ireo sokajin’olona ireo.

Efa eo andalam–panatanterahana izany fandinihana na “étude” izany ankehitriny ary hivoaka tsy ho ela ny vokany.
➡ Maro ireo teboka nodinihana izay mizotra mankany amin’ny fiarovana ireo olona tratran’ny “albinisme”.
Nanambara ny fahavononany hanampy an’i Madagasikara amin’ny hetsika hiadiana amin’izao tranga mampalahelo izao moa ny tenany.
• Olombelona tahaka ny olombelona rehetra ny olona tratran’ny “albinisme” ka mendrika hisitraka ny zo rehetra hananan’ny olombelona.
• Tsy mamindra ny “albinisme”
• Tsy tokony hisy ny fanavakavahana sy fanilikilihana eo amin’ny fiaraha-monina
• Enjehin’ny lalàna manankery ny fanaovana herisetra @ endriny rehetra
• Diso tanteraka ny finoana fa misy hery hafa ny olona tratran’ny “albinisme” .