Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA.

📌 Hamaranantsika ireo tsara ho fantatra mikasika ny Taratasy fanamarinana ny fizakana ny zom-pirenena malagasy na « certificat de nationalité malagasy », dia momba ny paik’ady arahina sy ny taratasy rehetra ilaina amin’izany indray no entina amintsika.

🔷 PAIK’ADY ARAHINA :
👉 Manao taratasy fangatahana “certi¬ficat de nationalité” izay alefa amin’ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany misy ny toeram-ponenan’ny mpangataka,
👉 Aterina ao amin’ny biraon’ny Sekretera manokan’ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ny fangatahana ary ampiarahina amin’izany ny antotan-taratasy ilaina sy ny porofo rehetra.

🔷 IREO ANTONTAN-TARATASY AMPIARAHANA AMIN’NY FANGATAHANA :
👉 Kopian’ny sora-pahaterahan’ny mpangataka,
👉 Kopian’ny bokim-pianakavian’ny Ray aman- drenin’ny mpangataka (tsara raha vita fanamarinana tany amin’ny Firaisana) na sora-panambadian’ny Ray aman-drenin’ny mpangataka,
👉 Taratasy fanamarinam-ponenan’ilay mpangataka.

🔷 MISY SARANY VE NY FANAOVANA AN’IZANY ?
Misy sarany roa arivo Ariary (2000Ar) ny fangatahana.

🔴 Fanamarihana :
Tsy mandeha fotoam-pitsarana na « audience » ny fangatahana « Certificat de Nationalité Malagasy » fa rehefa ampy tsara ny porofo rehetra manamarina fa mizaka ny zom-pirenena Malagasy ilay olona izay mangataka dia efa afaka manome izany ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany.

Posted in Annonces et Informations

Ny antony ilàna ny kopia.

📌 Ilaina amin’ny fiainana rehetra ny kopia. Na hianatra,na hanambady na hivoaka any ivelany, na hikarakara antontan-taratasy. Tsy afaka misaraka amin’ny olona ary tsy maintsy ananany arak’izany ny kopia.

🎥 Araho ato anatin’ity fanadihadiana ity ny antony ilàna ny kopia sy ny atao hoe kopia. Fanazavana izay entin’ny Tale jeneraly misahana ny raharaham-pitsarana, ny fandinihana sy ny fanavaozana (DGAJER) eo anivon’ny Minisiteran’ny Fitsarana,
Rtoa RAKOTONDRAJERY R. Salohy.