Posted in Actualités

Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra.

📷 Pejy an-tsary 12 Septambra 2022.
🇲🇬⚖ Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra izay notarihan’ny Tale Jeneralin’ny Fandaharan’asa sy ny Fampitaovana Andriamatoa RAVELOSON Aimé Gilbert.
📌 Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanambarany ny mahakasika ny fahavitan’ny fitokanana ny Fitsarana Ambaratonga voalohany any Ambilobe sy ny fanentanana ny mpiara-miasa eto amin’ny Ministera izay mazoto hiasa eny anivon’ireny tribonaly vaovao voatokana ireny.

Posted in Autres Evenements

Vaovao ENMG:FANATSARANA NY FAMPIANARANA HOAN’NY MPIANATRA HO MPITSARA.

⭕ Nanomboka anio 12 septambra 2022 eto Morondava ny fanohizana ny lahadinika momba ny hampidirana ny taranja mahakasika ny “ady amin’ny kolikoly sy ny ady amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena” ao anatin’ny fandaharam-pianarana hoan’ireo mpianatra ho mpitsara. Izany dia tafiditra indrindra amin’ny tetikasa vatsian’ny vahoaka amerikana vola ary ahitana ny fandraisana anjaran’ny Sekolim-pirenena Mpampiofana ho Mpitsara sy ho Mpiraki-draharaha, ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny BIANCO, ny WWF, ny Transparency International Initiative, ary ny Alliance Voahary Gasy.

➡ Haharitra dimy (05) andro izao atrikasa izao ary hamoahana volavolam-pandaharam-pampianarana
mahakasika ny lohahevitra voalaza etsy ambony sy torolalana ho an’ny mpampiofana.