Posted in Autres Evenements

Fifamindram-pahefana

⚖️ Fifamindram-pahefana.

➡️ Tontosa androany 03 Jona 2022 teto Ankorahotra ny Fifamindram-pitantanana teo amin’ i Ramatoa RASOLONANAHARY Vololoniaina, Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahintsiana (Directeur de la Promotion de l’Intégrité) teo aloha izay voatendry ihany koa ho Mpandrindra ny Birao misahana ny Fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (Bureau de Coordination, de Contrôle des Juridictions et des Etablissements Pénitentiaires), sy Andriamatoa RAZAFINJATOVO Meloniaina Herizo Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahintsiana (Directeur de la Promotion de l’Intégrité) vaovao.

Posted in Actualités

FOTOAM-PITSARANA MANETRIKETRIKA « FIANIANANA ».

📸 Pejy an-tsary 03 Jona 2022.

⚖️ FOTOAM-PITSARANA MANETRIKETRIKA « FIANIANANA ».

✅ Notontosaina anio 03 Jona 2022 teto amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny fianianan’ny Tale Jeneralin’ny Sampandraharaha Misahana ny Famerenana amin’ny Fanjakana ny Harena Rehetra azo tamin’ny tsy Ara-dalàna na « Directeur Général de l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites » (ARAI), A/toa RASOLOHARIMANANA Aimé.

➡️ Faha-dimy amin’ny rafitra dimy miady amin’ny kolikoly ity rafitra nanaovan’ny Tale Jeneraly fianianana ity ary haharitra dimy taona ny fe-potoana hitondrany izany.

Posted in Actualités

Fitsarana manetriketrika.

⚖️ FITSARANA TAMPONY.

📌 Fitsarana manetriketrika ny fihanianan’ny « Directeur Général de l’Agence de Recouvrement des Avoirs illicites » .

Posted in Annonces et Informations

FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY « ABSENCE ET DISPARITION » NA NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY ANDRENESAM-BAOVAO SY NY OLONA TSY HITA POPOKA.

⚖️ Taorian’ny fampahafantarana ireo tsara ho fantatra mikasika ny lalàna vaovao laharana 2018-027 tamin’ny 08 Febroary 2019, mifehy ny fiankohonana iny dia ho entina amintsika indray mandritry ny herinandro maromaro ny mikasika ny atao hoe « Absence et Disparition » na ny olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao sy ny olona tsy hita popoka.

Seho mateti-pitranga eto amintsika izy ity kanefa dia mbola vitsy amintsika ny mahalala izay fepetra tokony ho raisina rehefa tojo azy. Izay no antony ampahafantarana antsika ny mikasika ity tranga ity.

✅ Ny lalàna mifehy izany dia ny andininy 14 ka hatramin’ny 41 ao amin’ny didy hitsivolana ny laharana faha 62-003 tamin’ny 24 jolay 1962 momba ny anarana, ny toeram-ponenana sy ny tsy fahitana olona eo amin’ny toeram-ponenany no sady tsy andrenesam-baovao. Ny tanjon’ny lalàna dia ny fiarovana ny fananan’ireo sokajin’olona voalaza teo ireo.

⭐ Samihafa ny atao hoe olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « absent » sy ny hoe olona tsy hita popoka na « porté disparu ». Ka hojerentsika ny mikasika ireo.

Lire la Suite « FANAPARIAHANA LALANA SY PAIK’ADY ARA-PITSARANA MIKASIKA NY « ABSENCE ET DISPARITION » NA NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY ANDRENESAM-BAOVAO SY NY OLONA TSY HITA POPOKA. »