Posted in Actualités

Fananganan-tsaina natao tao amin’ny fonjamben’Antanimora

📸 Pejy an-tsary 28 Martsa 2022

⚖️ Ilaina hatrany ny fanajana ny asa.

🇲🇬 Nandritra ny fananganan-tsaina izay natao tao amin’ny fonjamben’Antanimora dia nanome hafatra vitsy ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François fa ilaina hatrany ny fanajana ny asa ka anisan’izany ny fanajana ny lalàna, ny miasa amim-pahamarinana. Nosinganiny manokana ihany koa ny politika hitondrany ny Ministeran’ny Fitsarana, ka ao ny fanohizana ny asa tsara vitan’ny teo aloha ary hampiana ny fanovàna izay entiny. Nindraminy ny teny filamatry ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahan’ny Fonja fa mila miasa ao anaty “fanajana ny fitsipi-pifehezana, ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao” (Discipline, Intégrité et Professionnalisme) isika.

🔺 Nandritra ny fananganan-tsaina ihany koa dia nisy ny fandraisana ireo mpianatra ho Mpandraha