Posted in Actualités

Lanonana famindram-pahefana

📸 Pejy an-tsary Alakamisy 17 Martsa 2022 :

⚖️Lanonana famindram-pahefana teo amin’ny Minisitra nitantana vonjimaika ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANAMPY Marie Gisèle, sy ny Mpitahiry ny Tombo-kasem-panjaka­na Minisitry ny Fitsarana vaovao, Atoa RAKOTOZAFY François, natao teto amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra

⚖️Asam-pitsarana :
Hilofosana ny ady amin’ny kolikoly

📌Mazava ny lalan-tsaina ho fanatsarana ny asam-pitsarana. Hilofosana ny ady amin’ny kolikoly, araka ny Velirano faha-3 nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara. Nivoitra io nandritrta ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Tombo-kasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana vaovao, Atoa RAKOTOZAFY François. Tontosa androany Alakamisy 17 Martsa 2022 teto amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, ny lanonana famindram-pahefana teo amin’ny Minisitra nitantana vonjimaika ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANAMPY Marie Gisèle, sy ny Mpitahiry ny Tombo-kasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana vaovao, Atoa RAKOTOZAFY François.

💡Taorian’izany, dia namaly ireo fanontaniana vitsivitsy napetrak’ireo mpanao gazety ny tenany. Atolotra manontolo amintsika ny lahateny nataony, miaraka amin’ireo valim-panontanian’ireo mpanao gazety.

Posted in Autres Evenements

Atrikasa ho famahana ny olan’ireo Vadintany amin’ny asany

📸 Pejy an-tsary 17 Martsa 2022
➡️ Atrikasa ho famahana ny olan’ireo Vadintany amin’ny asany

⚖️ Notontosaina androany tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny atrikasa fitadiavana vahaolana amin’ny olana mianjady amin’ireo Vadintany amin’ny fanantontosan’izy ireo ny asany.
✔️ Novoriana avokoa ireo tompon’andraikitra rehetra hiarahan’ny Vadintany miasa.
⭐ Notarihin’i Rtoa Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, sy Rtoa Tale Jeneraly misahana ny Raharaham-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) ary Rtoa Tale misahana ny Fandraharahana ny Fitsarana (DAJ) ny fotoana.