Posted in Autres Evenements

Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra

📸Pejy an-tsary 14 Martsa 2022
🇲🇬Fananganan-tsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra

Toy ny fanao isaky ny Alatsinainy ho fanomezam-boninahitr­a ny firenenena sy hanombohana ny herinandro dia nanatrika ny fananganan-tsaina ny mpiasan’ny Ministera. Nandritra ny fandraisam-pitenenan­a dia nampatsiahy ny Sekretera Jeneraly izay nisolo tena ny Minisitry ny Fitsarana mpiosolo toerana, fa tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny asa fa mitohy hatrany ary tokony hanaja hatrany ny lera fiasana. Ny dokotera eto amin’ny Ministera dia nampandre fa hisy indray ny fanaovana vaksiny eto amin’ny Ministera rahampitso Talata 15 Martsa 2022 ho an’izay vao hanao izany sy ireo hanao ny « 2e na 3e dose » ⚖️