Posted in Actualités

Fiarovana ny fampiasam-bola : Noraisin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ny avy ao amin’ny GEM

Tafiditra anaty andraikitry ny Ministeran’ny Fitsarana ny fiarovana ny fampiasam-bola sy ny famatsiam-bola eto Madagasikara. Izay indrindra no nahatonga teto Faravohitra androany Talata 09 Novambra 2021, ireo solontenan’ny Vondron’ny Mpandraharaha eto Madagasikara (GEM). Nihaino ny hetahetan’izy ireo ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fiaraha-miasa.

Voalohany amin’ireo ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny Fitsarana. Maika noho izany ny famerenana ny fahatokisan’ireo mpandraharaha Malagasy ny Fitsarana satria iankinan’ny fampandrosoana ny firenena ny fandraharahana ka mila arovana.

Toy izao ny fanazavana misesy entin’ny Filohan’ny GEM, Atoa RAJAONA Thierry, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Manohana ny fanavaozana ny « Royaume Uni »

Manao tohivakana ny fitsidihana ara-pomba fanajana ataon’ireo Masoivoho vahiny eto Faravohitra. Androany Talata 09 Novambra 2021, dia ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY no nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

anjona iraisana ny fanavaozana, ka tafiditra ao ny fanatsarana sy fanafainganana ny fomba fiasa eo anivon’ny Fitsarana. Eo ihany koa ny raharaha maika ho an’ny vahoaka, toy ny ady tany. Raha ny fandraharahana ny fonja indray, dia ny lafiny fanajana ny Zon’Olombelona, ny fananganana fotodrafitrasa vaovao, ny fampanaovana asa famokarana ho an’ireo voafonja sy mitondra soa iombonana ho an’ny fiaraha-monina (travaux d’intérêt général).

Raha tsiahivina dia ny 10 Febroary 2021, no nanolotra tamin’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY.

Raharaha hafa

Nanararaotra nametraka fanontaniana tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, momba ireo raharaha hafa ireo mpanao gazety. Ohatra ny resabe momba ny tsy fahitana ireo voafonja miisa 32 tao Miandrivazo, ny fanaovana tombana isaky ny 6 volana ho an’ireo Mpitsara sy Lehiben’ny Fitsarana isan’ambaratongany, ary ireo mpanao politika migadra.

Atolotra misesy ireo fanazavana entin’ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY momba ny votoatin’ny fitsidihany, arahin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, momba ny fandraisany ny vahiny, sy ireo valim-panontaniana ho an’ireo mpanao gazety.

Posted in Autres Evenements

Fanajana ny zon’olombelona : Fiofanana 4 andro ho an’ny Mpandraharahan’ny Fonja miisa 30

Tompon’andraikitra isan-tsokajiny miisa 30 mianadahy eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja avy eto amin’ny Faritra afovoany, no miofana mandritra ny 4 andro etsy amin’ny Carlton Anosy. Atrikasa izay nisokatra androany Talata 09 Novambra 2021, miompana amin’ny fanajana ny zon’olombelona any am-ponja. Tompon’antoka amin’ny fikarakarana ny avy ao amin’ny « Direction de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion Sociale » na DHDPRS eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.
Mpanohana kosa ny « Programme des Nations Unies pour le Développement » (PNUD), ny « Haut Commissariat des Droits de l’Homme », ary mpamatsy vola ny « Fonds pour la Consolidation de la Paix » (PBF) amin’ny alalan’ny Tetikasa « Capitalisation des Acquis de la Paix à Madagascar » (CAPMADA). Hitohy any Toamasina sy Fianarantsoa ny atrikasa fiofanana, amin’ny herinandro ambony.
Toy izao ny fanazavana entin’ny DHDPRS, Atoa RAKOTOMALALA Aina Tantely.