Posted in Actualités

Pejy an-tsary Fitsidihana ny Raiamandreny, SE Cardinal TSARAHAZANA Désiré

Fitsidihana amim-pomba fanajana ny Raiamandreny, SE Cardinal TSARAHAZANA Désiré, teto amin’ny Épiscopat Antanimena. Vonona hatrany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, hanohy ny fitsidihana ireo Raiamandreny hafa tsy an-kanavaka, ary manokatra ny varavarana amin’ny rehetra

Posted in Actualités

Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Haroso ny volavolan-dalàna momba ny fiahiana ny famatsiam-bola

Anisan’ny andraikitry ny Fitsarana eto Madagasikara ny fiahiana ny lafiny famatsiam-bola. Tafiditra ao anatin’izay indrindra ny fitsidihana ara-pomba fanajana teto Faravohitra androany Talata 02 Novambra 2021, nataon’ny « Country Manager » an’ny « International Finance Corporation » (IFC/SFI), rantsana ao anatin’ny Vondron’ny Banky Iraisam-pirenena, Rtoa Marcelle AYO. Nivoitra nandritra ny fihaonany tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ny hanolorana ny Volavolan-dalàna momba ny fiahiana ny famatsiam-bola, amin’ny Filankevitry ny Governemanta, sy ny Filankevitry ny Minisitra, mialoha ny handefasana azy eny amin’ny Parlemanta 2 tonta. Tanjona ny fampidirana sy fiahiana ireo famatsiam-bola ho fanoitra amin’ny harin-karena faobe.
Toy izao ny fanazavana misesy entin’ny « Country Manager » an’ny IFC anaty Vondron’ny Banky iraisam-pirenena, Rtoa Marcelle AYO, sy Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

Fahaleovantenan’ny Fitsarana : « Malalaka tanteraka ny Fitsarana amin’ireo raharaha sahaniny » hoy Atoa Minisitra IMBIKI Herilaza

Mazava ny lalan-tsaina apetraky ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Manoloana ireo raharaha mafampana ankehitriny, dia malalaka tanteraka ny Fitsarana, ary manana ny fahaleovantenany. Tsy mitsabaka velively ny Ministeran’ny Fitsarana hoy izy, saingy, andraikitra kosa ny manara-maso sy mandrindra ny asa, ho fampanajana sy fanajana ny lalàna.

Nivoitra io androany Talata 02 Novambra 2021 teny Andraharo, raha nametrahan’ireo mpanao gazety fanontaniana maromaro ny tenany. Ny fiakarana Mpitsara CODIS nandritra ny fivorian’ny Filan-kevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM) ka nahazoan’ny sasany amin’izy ireo sazy, ny raharaha « Apollo 21 », ny raharaha « Volamena 73,5 kg », ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ho an’ireo tompon’andraikitra ambony teto amin’ny firenena miisa 2 voalaza fa lasa nitsoaka any ivelany : toy izao ny fanampim-panazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, tamin’ireo mpanao gazety androany maraina.

Posted in Actualités

Herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy : Nanolotra fitaovana ny UNFPA

Tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja. Tokana ny tanjona iraisana, dia ny fanafoanana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy amin’ny taona 2030. Ho fanampiana amin’ny ady atao amin’ny Herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences basées sur le genre – VBG), dia nisy ny fanolorana fitaovana informatika androany Talata 02 Novambra 2021, teny amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana eny Andraharo. Ny « Fonds des Nations Unies pour la Population » (UNFPA) no nanolotra ny fanomezana, ho an’ireo Ministera miisa 4 miara-misalahy amin’ny ady amin’ny VBG, dia ny Ministeran’ny Fitsarana, ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka.

Nanolotra ireo fanomezana, ny Mpandrindra Maharitra ho an’ny Firenena Mikambana eto Madagasikara, Atoa Issa SANOGO, ny Solontenan’ny UNFPA eto Madagasikara, Atoa Koffi KOUAME, sy ny Solontenan’ny firenena Norvezianina.

Ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana, dia mitsinjara toy izao ireo fitaovana azo :
– Chaîne Pénale Anti-VBG (CPA-VBG) Antananarivo, nahazo « Laptop » miisa 5, « Imprimantes » miisa 5 ary « Smartphones » miisa 5 (avy amin’ny Fonds Norvège sy ny UNFPA)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany sy Fitsarana Ambony ao Toliara : « Laptop » miisa 2, « Imprimantes » miisa 2 (avy amin’ny Fonds Norvège)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany Ambovombe : « Laptop » 01, « Imprimante » 01 (avy amin’ny UNFPA)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany Manakara : « Laptop » 01, « Imprimante » 01 (avy amin’ny UNFPA)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany sy Fitsarana Ambony Mahajanga : « Laptop » miisa 2, « Imprimantes » miisa 2 (avy amin’ny UNFPA)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany Taolagnaro : « Laptop » 01, « Imprimante » 01 (avy amin’ny SGD Funds)
– Fitsarana Ambaratonga Voalohany Betroka : « Laptop » 01, « Imprimante » 01 (avy amin’ny SGD Funds)

Toy izao ny fanazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, tamin’ny fanontanian’ireo mpanao gazety.