Posted in Actualités

Hai-fitsipi-pitondran-tena sy hai-adidy: Vita sonia ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny MEDEM

Laharam-pahamehana ny fahadiovana sy fahamendrehana na eo amin’ny toetra na ny fomba fisainana anaty fanatontosana ny asam-pitsarana. Tafiditra anaty lalan-tsaina apetraky ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fitantanana anaty fanajana ny hai-fitsipi-pitondran-tena sy ny hai-adidy. Ho fandalàna izay indrindra no nanaovana sonia, androany Alatsinainy 11 Oktobra 2021, ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fikambanana « Mouvement Ethique et Déontologique de Madagascar (MEDEM), izay adika amin’ny hoe « Fampivoarana ny Hai-fitsipi-pitondran-tena sy ny hai-adidy eto Madagasikara ».

Araka ny fanazavana nentin’ny Filohany, Ramatoa RATSIHAROVALA Lala Henriette, dia tamin’ny 26 Martsa 2008 no nitsangana ny MEDEM ary ny taona 2009 no nanomboka nisian’ny fifanarahana eo aminy sy ny Ministeran’ny Fitsarana. Havaozina isaky ny 2 taona ny fifanarahana. Tanjon’ny MEDEM ny fametrahana ny tany tan-dalàna, ny fanajana ny zon’olombelona, ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana Malagasy ary ny fanentanana ireo tanora amin’ny fandraisana andraikitra. Misy ny « Cellule Ethique et Déontologique » CED izay afaka atonin’ireo Mpitsara mivantana hakana hevitra, sy ho fiarovana ihany koa an’izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany. Ny taona 2005 tokoa mantsy vao nanomboka nisy ny « code de déontologie » ho an’ny Mpitsara.

Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza dia ilaina tokoa ny fahaizana sy ny fampiharana ny lalàna, saingy tsy ampy hoy izy izany, raha tsy misy ny toe-tsaina sy toe-panahy mila ananana. « Mafy ny tsindry na amin’ny lafiny politika, na avy amin’ireo mpisehatra amin’ny toe-karena, na ireo minia te-hitsabaka sy za-dratsy amin’ny kolikoly. Noho izany dia tsy mahavita tena isika fa ilaina tokoa ny fisian’ny MEDEM hanome hevitra, toromarika sy fiarovana » hoy Andriamatoa Minisitra.

Posted in Actualités

Firaisan-kina eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana : Notolorana mari-pankasitranana ireo Minsitra teo aloha

Mitotaly 26 mianadahy ireo Minisitry ny Fitsarana na Sekreteram-panjakana miadidy ny Fitsarana teo aloha hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Voalohany teo amin’ny tantaran’ny Ministeran’ny Fitsarana, no misy fanehoana ny fankasitrahana ireo zoky ray aman-dreny teo aloha. Taorian’ny fananganan-tsaina androany Alatsinainy 11 Oktobra 2021 teto Faravohitra, dia nisy ny lanonana fanolorana mari-pankasitrahana ho azy ireo, na ireo izay nisolo tena azy ireo toy ny zanany, avy amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza.

Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny solontenan’ireto Minisitry ny Fitsarana teo aloha ireto, dia ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) Andriamatoa RAKOTOARISOA Florent, dia nohamafisiny ny fahavononan’izy ireo hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny asam-pitsarana, hanolo-kevitra sy hanampy amin’ny ankapobeny.

Nitso-drano ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ankehitriny, nampahery hahavita be amin’ny adidy masina iantsorohany ihany koa, indrindra amin’ny ady atao amin’ny kolikoly. Fangatahana manokana avy amin’Andriamatoa RAKOTOARISOA Florent kosa ny famitan’ny Fitsarana ny asany momba ny raharaha famonoana ny Mpitsara REHAVANA Michel tany Toliara ny 9 Desambra 2011, mba hahitan’ny fianakaviany ny rariny.

Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, dia vonona hatrany ny tenany handray izay soso-kevitra sy fanampiana avy amin’ireo Minisitry ny Fitsarana teo alohany, mba hanatrarana ny tanjona iraisana, dia ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Fidinana ifotony : Hapetraka tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa

Manao dia mianotra ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa ny Alahady 10 Oktobra 2021, ny fitsidihana ny trano hisy ny birao Foiben’ny Tendro iadivana amin’ny kolikoly (PAC) ao Fianarantsoa. Nijery ifotony ny toerana rehetra, sy ny trano ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy mpiara-miasa aminy akaiky. Araka izany dia hatsangana tsy ho ela ny PAC Fianarantsoa, rehefa vita ny asa fanamboarana sy fanavaozana ny trano.