Posted in Autres Evenements

Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP Fantatra ireo 500 mianadahy afaka fanadinana

Hatao peta-drindrina manerana ny fonja rehetra eto Madagasikara, sy eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ary any amin’ireo biraom-paritry ny FOP. Fantatra ankehitriny ireo 500 mianadahy afaka fanadinana amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro, Toamasina. Nivoaka androany Talata 05 Oktobra 2021 ny lisitri’ireo 412 lahy sy 88 vavy izay voaray hiofana mandritra ny 12 volana any amin’ny ENAP.
Nadio tanteraka ny fifaninanana. Tsy nisy ny kolikoly. Tratra ny tanjona.
Ny Alahady 7 Novambra 2021 amin’ny 6 ora maraina no fidirana ho an’ireto mpianatra vaovao any Antetezambaro.
Mitondra fanampim-panazavana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP), Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary.

Posted in Annonces et Informations

Lisitr’ireo 500 mianadahy (412 lahy, 88 vavy) afaka tamin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP)

LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES CANDIDATS ADMIS :

Posted in Autres Evenements

Fanapariahana lalàna : Midina ifotony any Ambohidratrimo ny DERL

Mitohy ny ezaka fanapariahana ny lalàna, ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Ny Distrikan’Ambohidratrimo (24 kaominina) indray no misitraka ny fidinana ifotony mikasika ny fampahafantarana lalàna sy paikady arahina eny anivon’ny Fitsarana, izay atao mandritra ny telo andro (05, 06, 07 Oktobra 2021) ao amin’ny Tranompokonolona ao amin’ny Kaominina Ambohidratrimo.

Izany dia tontosaina miaraka amin’ny Mpitsara tompon’andraikitry ny fiankohonana eo anivon’ny Fampanoavana, Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy Antananarivo. Mpanohana ny tetikasa PAJMA. Mpandray anjara kosa ireo Ben’ny tanàna, ireo Ben’ny tanàna lefitra, ireo lehiben’ny Boriborintany sy ireo mpiandraikitra ny sora-piankohonana avy ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo.

Ny lohahevitra entin’ny sampan-draharahan’ny fanapariahana lalàna ao amin’ny DERL /MINJUS amin’ity dia mikasika ny paikady heloka, ny zaza manao heloka, ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), ny lalàna momba ny fananan-tany,ny fandovana, ny fisaraham-panambadiana, ary ny asan’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Fanatsarana ny tontolon’ny fonja : Nahazo famatsiam-bola mitentina 5 tapitrisa Euros

Miroso ny ezaka fanatsarana ny tontolon’ny fonja eto Madagasikara ary mahavelombolo ny ezaka. Tontosa androany Talata 05 Oktobra 2021 tao amin’ny toeram-pamonjana ireo tsy ampy taona, etsy amin’ny fonjan’Antanimora ny fanaovan-tsonia fifanarahana telo sosona, hamatsiam-bola ny fandaharan’asa fanohanana ny sehatry ny fonja (PASP), nantsoina hoe « Fanarenana ». Mandritra ny 4 taona no hanatontosana ny fandaharan’asa, ary mitentina 5 tapitrisa Euros (23 lavitrisa Ariary) ny vola azo avy amin’ny firenena Frantsay, amin’ny alalan’ny « Agence Française de Développement » (AFD).

Tanjona ny fanatsarana ny fiainan’ireo voafonja sy ny fanomanana ny fiverenan’izy ireo eny anivon’ny fiaraha-monina, ary ny fanatsarana ny fepetra hiasan’ireo mpandraharahan’ny fonja. Tafiditra ao ohatra ny fanatsarana ny sakafon’ireo voafonja, ny fahasalamany, ny fanofanana sy fanabeazana azy ireo, ny famelomana ireo « camps pénaux » hanaovana fambolena. Marihina fa ireo voafonja rehetra manerana an’i Madagasikara no hisitraka an’ity fandaharan’asa « Fanarenana » ity.
Nanao sonia ny fifanarahana, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ny mpisolo tena ny « Douleurs Sans Frontières » (DSF) Atoa Garcia FREDERIC, ny mpisolo tena ny « Emmaüs Mundolsheim » Atoa Rodolphe ZIMMERMANN ary ny mpisolo tena ny « Groupes de Recherches et d’Etudes Technologiques » (GRET) Rtoa Claire KABORE. Nanome voninahitra ny fotoana ny Tale lefitra an’ny AFD, Rtoa Valérie ALEXIS, Atoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ary Rtoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa.