Posted in Autres Evenements

Fanafainganana ny asam-pitsarana : Nidina ifotony tany Toamasina ny DGJ

Nidina ifotony tao amin’ny Fitsarana Ambony, Fitsarana Ambaratonga Voalohany, ny Fitsarana ara-bola ary ny Fitsarana momba ny ady atao amin’ny Fanjakana ao Toamasina ny delegasiona avy amin’ny ny « Direction des Greffes Judiciaires » (DGJ) izay notarihin-dRtoa Talen’ny Firaketandraharaham-pitsarana, ny Alatsinainy 04 Oktobra 2021.

Izany dia ho fanohizana ny ezaka efa notanterahin’ny ny amin’ny fanatanterahana ny politikan’ny Ministeran’ny FItsarana ho fanomezana fahafaham-po ireo manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana sy ho fanamorana ny fanatonan’ny vahoaka ny Fitsarana.

Teboka maromaro no niompanan’ny fihaonana tamin’ireo lehiben’ny Fitsarana, ireo lehiben’ny mpiraki-draharaha ary ireo mpiraki-draharaha rehetra tao an-toerana :
• Fizaràna ny fitsipi-pitondrantena ho an’ny mpiasan’ny fandraharahana ny Fitsarana na ny « code de conduite du personnel de l’administration judiciaire » izay narahina fanentanana ny fampiharana ny voalazan’ireo andininy voarakitra anatin’izany,
• Fanentanana sy fampahafantarana mikasika ny « communication interpersonnelle » ho fanatsarana ny fomba fiasa,ny fiaraha-miasa ary indrindra ny fandraisana an-tanana ireo manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana,
• Fampahafantarana mikasika ny fametrahana ny « Guichet Unique de Greffe » sy ny fampiasana ny « carnet de suivi du dossier » eny anivon’ny Fitsarana,
• Fifampizaràna sy fifanakalozana niarahana tamin’ireo lehiben’ny mpiraki-draharaha sy ireo mpiraki-draharaha teo anivon’ny Fitsarana Ambony ho enti-manatsara ny asa firaketan-draharaham-pitsarana.

Posted in Actualités

Fitsarana Tampony : Fananganan-tsaina narahan’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana

Fitsarana Tampony Anosy : fananganan-tsaina, narahin’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, sy ny fanolorany fanomezana, solosaina miisa 20 sy « onduleurs » avy amin’ny tenany manokana ho fanampiana amin’ny fanatsarana ny asa.

Laharam-pahamehana ho an’ny Governemanta:
Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny VBG
Hentitra ny toromarika nomen’Adriamatoa Praminisitra Lehiben’ny Governemanta. Laharam-pahamehana ho an’ny tontolon’ny Fitsarana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra mianjady amin’ny maha-vavy na maha-lahy (VBG). Tsy hisy fitsitsiana na fandeferana ny raharaha momba ireo. Tafiditra ao ohatra ny halatr’omby sy ny vonoan’olona.
Anisan’ny nivoitra ireo androany Alatsinainy 04 Oktobra 2021, nandritra ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, taorian’ny fananganan-tsaina natao teny amin’ny Fitsarana Tampony, Anosy. Nohamafisiny ihany koa ny fanaraha-maso efa natomboka, mikasika ireo famoahana voafonja tsy ara-dalàna, ary ny fanentanana ireo Mpitsara sy Mpiraki-draharaha amin’ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, hanatrarana ny taha 70/30 (70% n’ny voafonja no ho voatsara, ary 30% sisa no hiandry fitsarana) mialoha ny faran’ny taona.
Ankoatra izay, dia nanolotra fanomezana, solosaina miisa 20 sy « onduleurs » avy amin’ny tenany manokana, ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, ho fanampiana amin’ny fanatsarana ny asa.