Posted in Autres Evenements

DERL : Fampahafantarana lalàna sy ireo paikady arahina eny anivon’ny Fitsarana.

Anjaran’ny Distrikan’ny Manjakandriana indray no misitraka ny fidinana ifotony ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy ny Fanavaozana lalàna (Direction des études et des réformes législatives na DERL) ao amin’ny Ministeran’ny Fitsarana izay tohanan’ny Tetikasa Fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara na PAJMA ary iarahana amin’ny Mpitsara tompon’andraikitra ny sora-piankohonana ao amin’ny Fampanoavana eny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy Antananarivo.

Mandritra ny telo andro no hanatanterahana izany ny 29,30 Septambra ary ny 01 Oktobra 2021 ety amin’ny Institut National de la Jeunesse- Nandihizana Carion,ka iarahana amin’ireo Ben’ny Tanàna ,ireo lefitry ny Ben’ny Tanàna, ireo mpiandraikitra ny sora-piankohonana,ireo Chefs d’Arrondissements ary ireo mponina eto amin’ny Distrikan’ny Manjakandriana.

Ny tanjona amin’izany dia ny fampahafantarana ny lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08/02/2019 momba ny fiankohonana sy ireo paikady ara-pitsarana mikasika izany.Eo ihany koa ny fampahafantarana lalàna momba ny Zaza manao heloka,ny paikady momba ny fisaraham-panambadiana eny anivon’ny Fitsarana,ny lalàna momba ny fananan-tany ,ny lalàna momba ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy(VBG) ary ny fampahafantarana momba ny asan’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana.