Posted in Autres Evenements

Andron’ireo Lehiben’ny Fitsarana: Hahazo fitaovana vaovao hoenti-miasa

Tanjona ny fanafainganana sy fanatsarana ny asam-pitsarana. Anisan’ny ilaina amin’ny fanatrarana an’izay ny fitaovana vaovao hoenti-miasa. Anjaran’ny tsirairay no maneho ny fahavononany.
Nivoitra ireo nandritra ny 2 Andron’ireo Lehiben’ny Fitsarana (Journées des Chefs de Juridiction-JCJ) natao tao amin’ny trano fandraisam-bahiny « Le Palétuvier  » eto Toliara. Nifarana androany Alakamisy 9 Septambra 2021 ny JCJ ho an’ny avy aty amin’ny tapany atsimon’ny Nosy (Fianarantsoa sy Toliara). Tsiahivina fa ny lohahevitra dia  » Fitantanana ny Fitsarana amin’izao vaninandron’ny nomerika na hai-kajy mirindra » (Management des juridictions à l’ère du numérique).