Posted in Actualités

Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Masoivoho 4 no noraisina teto Faravohitra

Mipetraka ny fahatokisan’ireo mpanohana sy ireo mpiara-miombon’antoka. Porofon’izany ny fahatongavana Masoivoho miisa 4 teto Faravohitra, nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza. Ny Masoivoho Maorisianina, ny Masoivoho Sinoa, ny Mpisolotena maharitry ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD), ary ny avy amin’ny Vondrona Eoropeanina (Union Européenne) ireo vahiny nitsidika omaly Talata 07 Septambra 2021.

Atolotra misesy tahaka izao, ny fanazavana nentin’ ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza, ny Masoivoho Maorisianina, ny Mpisolotena maharitry ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana ary ny Tale Jeneralin’ny Fandaharan’asa sy ny Fampitaovana (DGPR) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.

Posted in Actualités

Fitsidihan’ireo mpikambana ao amin’ny HCDDED tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjanana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI HERILAZA, teto Faravohitra.

Posted in Autres Evenements

Pejy an-tsary : Fametrahana Vato Fehizoro tao amin’ny Toeram-pivavahana (chapelle) ao amin’ny Akany fanabeazana Mandrosoa ao Anjanamasina.

Posted in Annonces et Informations

Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP Hanomboka ny 27 Septambra ny dingana faharoa

Ny 27 Septambra izao amin’ny 7 ora maraina no hanomboka any Antetezambaro-Toamasina ny dingana faharoa amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire – ENAP).
Toy izao ny fanazavana entin’ny Talen’ny ENAP, Atoa RAZAFINTSALAMA Désiré.

Posted in Annonces et Informations

Circulaire : Accélération du traitement des dossiers pénaux avec détention