Posted in Autres Evenements

Fampahafantarana Lalàna : Mitohy ny fidinana ifotony ataon’ny DERL

Anjaran’ny Distrikan’Atsimondrano indray no misitraka ny fidinana ifotony ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy Fanavaozan-dalàna (Direction des Études et des Réformes Législatives) na DERL eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Nisokatra androany Alarobia 01 Septambra 2021 ao amin’ny kaominina Ampitatafika ary hahatitra 3 andro ny atrikasa fiofanana izay miompana amin’ny lalàna momba ny fiankohonana. Mpanohana ny Tetikasa Fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara (Projet d’Appui à la Justice de Madagascar) na PAJMA ary miara-miasa amin’ny Fampanoavana Antananarivo.
Tanjona ny fampahafantarana ny Lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08/02/19 momba ny fiankohonana sy ireo paikady ara-pitsarana mikasika izany. Eo ihany koa ny momba ny zaza, ny fisaraham-panambadiana, ary ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences Basées sur le Genre) na VBG.
Misitraka ny fiofanana ireo Ben’ny Tanàna sy ireo Lefiny ary ireo tompin’andraikitry ny sora-piankohonana. Mitondra fanazavana ny Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ampitatafika, Atoa RAMPARAOELINA Rado