Posted in Actualités

Pejy an-tsary : Fitsidihana ny asa fanorenana ao Ambohitrabiby

Fitsarana manakaiky vahoaka sy fanajana ny zon’olombelona:

Fitsidihana ny asa fanorenana ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) sy ny Fonjabe ao amin’ny kaominina Ambohidrabiby, Distrika Avaradrano, notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana ,Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza. Ity Fonjabe ity dia miorina amin’ny velarantany 9000m2, amin’ny faritra mitotaly 4 Ha, hisian’ireo toeram-ponenan’ny Mpandraharahan’ny Fonja, sy ireo fotodrafitrasa ilaina. Hahazaka voafonja 1.000, ary manara-penitra.

Posted in Autres Evenements

Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tampoka natao tao amin’ny Fonjan’Antanimora

Fanafainganana ny asam-pitsarana :
Nidinana ifotony Antanimora

Tanjona mialoha ny fiafaran’ity taona ity ny fanatrarana ny taha 70 /30 (70% voafonja no voatsara, 30% sisa miandry Fitsarana). Tsy honohono fa ezaka mandeha ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Nidinana ifotony ny Fonjan’ Antanimora ny Zoma 24 Septambra 2021. Nitarika izany ny Tonia Mpampanoa Lalàna eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (P.R/TPI) Anosy, Rtoa RAKOTOARIVONY Marie Annick, notronin’ireo mpiara-miasa aminy.

Notsidihana manontolo ny ao Antanimora, nomena fitenenana sy nohenoina ireo fanamarihana sy fitarainan’ireo voafonja tsy mbola notsaraina, eny, hatramin’ireo efa misazy, toy ny mangataka famindrana toeram-pamonjana. Tsy maintsy tratra ny tanjona.

Posted in Autres Evenements

Pejy an-tsary : Fitsidihana ny tany Antsiranana

Fitsarana andry ho an’ny firenena:
90 andro ho an’ny fiovana

Fanamby mazava ary tsy maintsy ho tanteraka ao anatin’ny 3 volana. Fanafainganana ny raharaham-pitsarana no tanjona. Ny fanatrarana ny taha 70/30 no mari-drefy hita maso sy azo tsapain-tanana, 70% voafonja no voatsara, 30% sisa miandry fitsarana.

Tontosa tao Antsiranana androany Zoma 24 Septambra 2021, ny fitsidihana ny fonja notarihin’ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana,­ ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, Rtoa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy. Nohenoina, noraiketina an-tsoratra hoenti-mandroso sy manatsara ny asa ireo fangatahana sy taraina.

Ankoatra izay, tontosa ihany koa ny dinikasa tao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel) niarahana tamin’ireo Mpitsara sy Mpiraki-draharaha ary Mpandraharahan’ny Fonja.

Namaranana ny asa ny fanolorana ofisialy ny « logiciel » hanampy amin’ny fanatsarana sy fanamorana ary fanafainganana ny asa eo anivon’ny Tribonaly misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana (Tribunal Administratif), ny Fitsarana misahana ny lafiny ara-bola (Tribunal Financier) ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (Tribunal de Première Instance).

Posted in Actualités

Pejy an-tsary : Fidinana ifotony tao amin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ao Morondava.

Fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza,tao amin’ny Fitsarana sy ny Fandraharahana ny Fonja ao Morondava.

Posted in Actualités

Pejy an-tsary : Fanatrehana ny lanonana famindrana fibaikoana tao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe (ACMIL)

Fanatrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza, ny lanonana famindrana fibaikoana tao amin’ny Akademia Miaramila ao Antsirabe (ACMIL)