Posted in Autres Evenements

Fanohanana ny asam-pitsarana : Nankatoavin’ny COPIL ny drafitrasa

Mahatoky ny mpiara-miombon’antok­a sy ireo mpamatsy vola amin’ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa androany Alarobia 25 Aogositra 2021 tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ny fankatoavana ny drafitrasa hatramin’ny faran’ity taona 2021 ity teo anivon’ny Komity Mpitantana na « Comité de pilotage » (COPIL).
Ny COPIL izay ahitana ny solontenan’ny avy ao amin’ny Masoivoho Frantsay eto Madagasikara (Ambassade de France à Madagascar), ny avy amin’ny « Agence Française de Développement » na AFD, ny avy amin’ny Tetikasa fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara na « Projet d’Appui à la Justice de Madagascar » (PAJMA) ary ireo Tale Jeneraly isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana izay tarihin’ny Sekretera Jeneraly.
Nizara telo ireo drafitrasa : ny fanohanana ny fandraharahana ny fonja, ny fanohanana ny sehatry ny Fitsarana, ary ny fanohanana ireo Foibem-pitantanana isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Mahavelom-bolo ny ezaka, satria nahazo mihoatra noho ny nantenaina ny fanohanana ireo sehatr’asa.