Posted in Actualités

Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana: Hafainganina ny asam-pitsarana

Mazava sy hentitra ny toromarika nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Nanatontosa fidinana ifotony teny anivon’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy ny tenany androany Talata 31 Aogositra 2021, nihaona tamin’ireo mpitsara eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (Tribunal de Première Instance – TPI) sy ireo mpitsara ao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel – CA). Hanatrarana ny tanjona « Fitsarana manakaiky vahoaka » dia tsy maintsy hafainganina ny asa sy ny raharaham-pitsarana. Nisy ihany koa ny fanentanana amin’ny fanajana ny lera fiasana, ny fahaiza-mandray olona ary ny ady amin’ny kolikoly.
Nanotrona ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana tamin’izao dinikasa izao Atoa Mpandrindra ny Birao fandrindrana sy fanaraha-maso ny Fitsarana sy ny Fonja (BCCJEP), Rtoa Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana sy ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER), Ny Talen’ny Fitsirihana ny Fitsarana (DIJ), Rtoa Talen’ny Fampiroboroboana ny Fahitsiana (DPI), Rtoa Talen’ny Fandraharahana ny Fitsarana (DAJ), Atoa Talen’ny Kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana (DirCab), ary Atoa Tale mpisolo toerana amin’ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Serasera (DSIC).
Toy izao ny fanazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.

Posted in Actualités

Fihaonan’ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana tamin’ireo Talem-paritry ny Fandraharahana ny Fonja

Pejy an-tsary Talata 31 Aogositra 2021 : Fihaonan’ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza tamin’ireo Talem-paritry ny Fandraharahana ny Fonja (DRAP), tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra.

Posted in Actualités

Fitsidihana nataon’ny Masoivoho Mpisolo toerana Iraniana tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana.

Tonga nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza teto amin’ny biraony eto Faravohitra, ny Masoivoho Mpisolo toerana Iraniana (Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade de la République Islamique d’Iran) SEM Ali Bakhshi HASSAN. Ankoatra ny dinika fiaraha-miasa amin’ny sehatry ny Fitsarana eo amin’ny firenena roa tonta, dia nanamafy ny fahatokisany ny Fitsarana Malagasy ny Masoivoho Mpisolo toerana Iraniana.

Posted in Actualités

Asam-pitsarana : Hilofosana ny fanadiovana sy ny fanatsarana

Mazava ny tanjona. Himasoana ny fanadiovana sy fanatsarana ny asam-pitsarana. Antso avo no atao amin’ireo izay mbola mitady tsy hanaiky ny fanavaozana. Mila vokatra hita maso sy azo tsapain-tanana ny asa fanompoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Hisy ny fanampiana ireo fitaovana sy fanohanana isan-tsokajiny hahatomombana izany.

Nivoitra ireo tanaty lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, tao aorian’ny fanangana-tsaina natao teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra, androany Alatsinainy 30 Aogositra 2021. Toromarika hentitra no nomeny ireo mpiara-miasa tsy an-kanavaka.

Posted in Actualités

Fitsarana misokatra amin’ny vahoaka : Ilaina ny fahatokisan’ny besinimaro

Tongotra mby an-dakana, ka tsy miverina intsony. Anaty Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fisokafan’ny Fitsarana amin’ny vahoaka. Porofo hita maso sy azo tsapain-tanana ny ezaka atao eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Ilaina kosa nefa ny fahatokisan’ny vahoaka. Tsy honohono intsony ny ady amin’ny kolikoly sy ny fandalàna ny mangarahara. Nivoitra ireo nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety natao tao amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra androany Sabotsy 28 Aogositra 2021.

Nitarika izany ny Mpitahiry ny Fitombon-kasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza. Nanotrona azy ny Tale Jeneralin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpitsara sy Mpiraki-draharaha (ENMG) Atoa RAMAROLAHIHAINGONIRAINY sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisitry ny Fitsarana Atoa BARAKA Jean Arnaud. Tsy niompana fotsiny tamin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny ENMG ny valan-dresaka, fa nisy ihany koa ireo teboka vitsivitsy hafa. Tahaka ny fanenjehana olo-malaza iray nitranga tany Frantsa.