Posted in Actualités

Fandraharahana ny Fonja: Fanoitra amin’ny fanompoana ny Tanindrazana

Ministeran’ny Fitsarana miasa, miezaka ary tsy mikely soroka, manatsara hatrany. Herinandro miantomboka tamin’ny fananganana ny sainam-pirenena, nitohy tamin’ny fanondrotana Galona ho an’ireo Tompon’andraikitra miisa 4 mianadahy eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja